Responsible Disclosure Policy

Responsible Disclosure Policy


Bij ITV Studios vinden wij de privacy & beveiliging van onze gegevens en systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.

Om het melden van problemen met de beveiliging van onze systemen te stimuleren heeft ITV Studios een bug bounty regeling. Voor meldingen die daadwerkelijk aanleiding geven tot het verhelpen van een kwetsbaarheid of een verandering van onze dienstverlening stellen we een passende vergoeding beschikbaar. Wij beslissen of de melding hiervoor in aanmerking komt en de aard en hoogte van de beloning.

Uitgesloten typen beveiligingsproblemen:

 • (D)DOS aanvallen;
 • Problemen die neerkomen op self-XSS;
 • Foutmeldingen zonder gevoelige gegevens;
 • Meldingen waaruit door ons gebruikte software is af te leiden;
 • Problemen die gebruik van sterk verouderde besturingssystemen, browsers of incourante plugins vereisen;
 • Problemen die ons al bekend zijn.

ITV Studios vraagt u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security.nl@itv.com. Indien gewenst kunnen wij uw bevindingen ook versleuteld ontvangen;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer gegevens te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen, totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek, direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden; en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • Indien u geen misbruik maakt van het lek of het anderzijds uitbuit, doen wij geen aangifte.

ENGLISH VERSION

At ITV Studios, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

Excluded types of security issues:

 • (D) DOS attacks;
 • Problems that amount to self-XSS;
 • Error messages without sensitive data;
 • Notifications from which software we use can be deduced;
 • Problems requiring the use of heavily outdated operating systems, browsers or obsolete plugins;
 • Problems that are already known to us.

 Please do the following:

 • E-mail your findings to security.nl@itv.com. If desired, we can also receive your findings encrypted;
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people's data;
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved;
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties;
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

 What we promise:

 • We will respond to your report within 3 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date;
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report;
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission;
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem;
 • As a token of our gratitude for your assistance, we offer a reward for every report of a security problem that was not yet known to us. The amount of the reward will be determined based on the severity of the leak and the quality of the report;
 • We strive to resolve all problems as quickly as possible.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click to here to view our cookie policy.

Dismiss